Ungdomsrådet i Paris!

Bydel Grorud har jobbet med dialogarbeid siden 2009. Det er blitt arrangert flere dialogmøter om radikalisering, ekstremisme, psykisk helse, flyktninger, samt fordommer i øst/vest i regi av Ungdomsrådet. Representanter fra rådet og ansatte har vært i Malmø, Stockholm og København for å lære om ung-til-ung metodikk. Nå har vi innledet samarbeid med Nansens Fredssenter i Lillehammer og den norske ambassaden i Paris.

Den 23.-26. november reiste ungdomsrådet (URG) til Paris for å utvikle et samarbeid med en videregående skole i Paris og den norske ambassaden i Frankrike. Formålet med studieturen var å oppnå kompetanse vi kan benytte videre i eget dialogarbeid i bydelen. Deltakerne skal arrangere egne dialogmøter, samt en stor felles dialogkonferanse i bydel Grorud. Fokuset vil hele tiden ligge på ung-til-ung metodikk. Vi ønsker å skape en trygg plattform hvor ungdom fra ulike kulturer, religioner og sosiale kår kan snakke fritt om aktuelle temaer. Vi hadde med oss ungdommer fra Ungdomsrådet, hindutemplet og kirken samt saltokoordinator, stovnerpolitiet, ungdomsarbeidere fra bydel Grorud.

Torsdag 24. november var det mange spente ungdommer fra bydel Grorud som besøkte den videregående yrkessskolen Lycée Professioneel Théodore Monod i Noisy-le-Sec, en forstad til Paris. Vi hadde også med oss to representanter fra den norske ambassaden, Erik Dagoneau Berggravog Anja Grøner Krogstad. Erik  var den personen som hjalp oss med å opprette samarbeidet med den franske videregående skolen i forberedelsene før vi kom til Paris, og derfor var det veldig fint å ha ham med. Erik og Anja hjalp også til med å oversette fra fransk til norsk under hele dagen, og det satte vi stor pris på.

På skolen møtte vi den engasjerte læreren Samia Essabaa, som i lang tid har drevet med dialogarbeid mellom ulike etniske grupper. Skolen hennes har blant annet mottatt flere franske utmerkelser for sitt arbeid. Vi tilbragte en hel dag på skolen sammen med Samia og to av hennes elever. Samia fortalte om hvordan de jobber med å skape forståelse og broer mellom kulturer, ved blant annet å reise på studieturer til utlandet med elever. For å finansiere studieturene, jobber Samia intensivt i forkant med å få større bedrifter til å sponse turen til elevene. Samia fortalte oss at elevene lærer utrolig mye når de reiser på disse turene, og at samtlige av elevene består videregående og får vitnemål. Flere av hennes elever velger å ta mer utdannelse etter de er ferdige med videregående skole, og de sier at studieturene har bidratt til dette valget.

Samia og hennes elever fortalte at det i Noisy-le-Sec bor mennesker med mange ulike etniske bakgrunner, og at de har utfordringer i forhold til ekstremisme og radikalisering blant ungdommer. Studieturene hun reiser på med klassene sine bidrar til kulturforståelse og innsikt i andre kulturer, og er med på å hindre at elever faller utenfor og går i feil retning. Samia presiserte at det viktigste i arbeidet mot radikalisering er kommunikasjon, og at døren alltid står åpen for hennes elever dersom de trenger noen å snakke med. Videre sa hun at vi aldri må være redde for å leve et normalt liv, selv om vi lever i en verden som er preget av frykt og terrorisme. Samia sa at «i øyeblikket vi stopper å leve normalt, har terroristene vunnet.»

Ungdommene fra bydel Grorud ble kjent med elevene fra Samias klasse, og vi har besluttet å samarbeide videre med denne skolen. Forhåpentligvis får de mulighet til å komme på besøk til Grorud, og lære om hvordan vi jobber med dialogarbeid hos oss. Det blir spennende å se hva dette samarbeidet kan føre til videre!

Etter vi hadde besøkt den videregående skolen, ble vi også invitert til rådhuset i bydelen, hvor vi fikk møte rådmannen og hans ansatte. Der fikk også innsikt i hvordan de jobber i bydelen Noisy-le-Sec med ungdomsarbeid. De har ikke ungdomsråd i de ulike bydelene i Frankrike, men de har ulike arrangementer for ungdommer som er rettet mot inkludering og fellesskap. Det var spennende å høre hvordan de jobbet og hva de tenkte i forhold til integrering og dialogarbeid.

Fredag 25. november hadde vi blitt invitert til den norske ambassaden som ligger i hjertet av Paris. Det var gjevt å få et møte med den norske ambassadøren Rolf Einar Fife og andre diplomater som jobbet på ambassaden. Vi fikk høre en del om Frankrikes historie, deres velferdssystem og situasjonen i Frankrike etter terrorangrepene både på Charlie Hebdo i 2014 og Bataclan teater i 2015. Ambassadøren snakket om at franskmennene var opptatte av å leve som normalt, selv om det var uroligheter i landet. Videre sa han at han opplevde mer samhold mellom franskmenn etter de ble rammet av terrorangrepene. Selv om Norge og Frankrike er to forskjellige land, har vi mange like verdier og fellesnevnere. Landene våre har demokrati og styres av folket. I begge landene står rettferdighet sterkt. Norge har kanskje en mer åpen holdning til forskjeller blant folk, mens Frankrike fokuserer på å behandle alle likt, uavhengig av etnisitet, kultur og religion. I Frankrike er ikke RLE et fag i skolen, og stat og religion er helt adskilt. Dette gjenspeiler seg i skolen der elevene ikke har religionsundervisning, eller får bære religiøse symboler, og dette synes ungdommene våre var overraskende. Alt i alt lærte vi mye av besøket i ambassaden, og vi er svært takknemlige for all den nyttige informasjonen vi fikk.

Studieturen til Paris har vært veldig lærerik for ungdomsrådet, og vi tar med oss mye ny kunnskap tilbake til Norge. Ungdommene har fått mange inntrykk under den korte turen, og ungdomsrådet har dannet et vennskap med både den videregående skolen og den norske ambassaden. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med dialogarbeid, og øke vår kompetanse og forståelse på hvordan vi kan jobbe mot radikalisering og ekstremisme. Vi er svært takknemlige for samarbeidet med den norske ambassaden og Lycée Professioneel Théodore Monod, samt Imdi som har bidratt med økonomisk støtte slik at vi kunne gjennomføre denne turen. Vi gleder oss til videre utvikling av vårt dialogarbeid!