UNGDOMSRÅDET: BRUK STEMMERETTEN

Screen Shot 2015-09-04 at 14.44.03

Intensiv innsats

Ungdomsrådet i bydel Grorud arbeider nå intensivt med å få flest mulig til å bruke stemmeretten ved kommunevalget 14. september.  Innsatsen er rettet mot å hjelpe ungdom med å bedre forstå hvordan valget fungerer og hvordan det vil påvirke deres hverdag.

Bruker alle kanaler

Ungdomsrådet har stilt 8 spørsmål til de politiske partiene som omhandler ungdomssaker i bydelen. De bruker nå alle kanaler for å få informasjonen ut til velgerne og øke engasjementet. Svarene skal publiseres i Akers Avis, i brosjyrer og på Facebook slik at unge selv kan sammenligne svarene. I tillegg har de filmet intervjuer med politikerne i en film som skal legges på Facebook. De har også laget brosjyrer med informasjon om hvordan du stemmer, på forskjellig språk.

Møt ungdomsrådet

Under Ammeruddagene deltar Ungdomsrådet for å snakke med folk, fortelle hvorfor det er viktig å stemme, dele ut brosjyrer og delta i debatt med politikerne. De kommer også til å stå på t-banestasjoner og på GranittRock for å prate med folk og dele ut brosjyrer, og skal prøve å skrive leserinnlegg om hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten.

Sjekk ut ungdomsrådets valgbrosjyre og se hva de ulike partiene mener om saker som er viktige for unge.