LÆRINGSARENA OG PÅVIRKNINGSKANAL: UNGDOMSKONFERANSEN 2015

 

Ungkonf nyhetsbrevDen store ungdomskonferansen i bydel Grorud, ble arrangert 12. mars på Quality Hotell 33 på Økern. Der deltok omtrent 60 ungdomsrepresentanter fra alle bydelens skoler, fritidsklubber og fra frivillige organisasjoner. Temaet for konferansen var hva som kan bedre oppvekstmiljøet for ungdom i bydelen, og hvordan ungdom kan være med å påvirke sin hverdag og sitt nærmiljø. Konferansen er avslutningen på en prosess der nærmere 1000 ungdommer har vært involvert i en prosess for å si sin mening.

Tilstede var også bydelsdirektøren, Marit Jansen, byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie, AUF-leder Mani Hussaini og BU-leder Mobashar Banaras, som alle holdt åpningsappeller om blant annet viktigheten av å engasjere seg og delta.

Ungdomskonferansen 3

Ungdommene presenterte og debatterte ulike forslag, før de stemte over hvilke som skulle tas videre og presenteres for bydelspolitikerne. Til slutt ble de fire utvalgte sakene lagt frem, og hvorvidt og hvordan de kan gjennomføres ble drøftet med politikerne. De fire sakene ungdommene endte opp med å ta videre er «Ungdom i jobb», «Pusse opp kulturbygget Fyrhuset», «Kino i Groruddalen» og «Kildesortering». Sakene skal senere behandles i bydelsutvalget og ungdommens bystyremøte, og ungdomsrådet kommer til å jobbe videre med å få de gjennomført.

Les også om konferansen i Dagsavisen og i Akers Avis.

Ungdomskonf 4