UNG HJELPER ELDRE

lerBydel Groruds prosjekt»Ung hjelper Eldre» har ansatt 14 nye ungdommer. Totalt har nå 25 ungdommer mellom 15 og 19 år jobb gjennom Ung hjelper Eldre. De 14 nye ungdommene er under opplæring, og skal sendes ut i jobb hos hver sin eldre i løpet av november.

Bydelen mottok i overkant av 130 søknader til stillingene som ble lyst ut i høst, og det var en vanskelig prosess å velge ut de 14 som fikk jobb. Prosjektleder fikk god hjelp av bydelens nye Oppsøkende Team til intervjurunder, og nesten 30 ungdom fikk derfor verdifull intervjutrening i ansettelsesprosessen. Oppsøkende Team har dessuten tilbudt alle søkere over 17 år kurs i jobbsøking. For gruppa som ble ansatt ble det lagt vekt på en god fordeling i forhold til kjønn og alder. Halvparten av de nyansatte ungdommene går i 10. klasse, mens resten går på videregående. I gruppa totalt er det nå 13 jenter og 12 gutter.

Ung hjelper Eldre gjennomføres med økonomisk støtte fra BufDir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), og stillingene er øremerket ungdom som bor eller går på skole i bydel Grorud.