STOR PÅGANG PÅ SOMMERJOBB

img_2008_20380256659_oBydel Grorud mottok i år støtte til å ansette totalt 25 ungdommer i sommerjobb. Sommerjobbene ble lyst ut med søknadsfrist i mai 2015, og over 130 ungdom med tilknytning til bydelen søkte på jobbene. Det ble ansatt 25 ungdommer på grunnlag av søknadene, der få eller ingen av disse hadde tidligere arbeidserfaring. Alle var mellom 15 og 20 år.  13 ungdommer jobbet i barnehage og butikk i sommerferiens to første uker, mens 12 ungdommer jobbet i Rusken de siste to ukene i sommerferien.

I tillegg til å motta lønn etter kommunens satser, får ungdommene på sommerjobbene opplæring og verdifull arbeidserfaring. De får attest etter avsluttet arbeid og mulighet til å bruke prosjektleder som referanseperson ved videre arbeidssøking. Sommerjobbene er en viktig del av bydelens arbeid med å støtte ungdom på veien inn i arbeidslivet.