Sommerjobb

Hver sommer gir vi en eller to ukers sommerjobb til ca. 100 ungdommer. Arbeidsoppgavene kan være barnehage, butikk, sykehjem eller med å rydde bydelens gater og parker.

For å få jobb, må du bo eller gå på skole i Bydel Grorud, og være mellom 14 og 19 år. Har du vært frivillig på klubben eller andre steder har du en fordel når vi velger hvem som skal få jobb.

Arbeidet foregår fem timer om dagen (mandag til fredag) fem dager i uka, enten i starten eller slutten av sommerferien. Du blir ansatt i Oslo kommune og lønnes etter kommunens satser.

Minstelønn er 123 kroner i timen. Det er lurt å bestille frikort samtidig som du sender inn søknad, sånn at det ligger klart hvis du får jobb.

Her får du vite hvordan du skaffer deg frikort

Kontaktinfo
Faiza Naeema
tlf: 951 72 322
e.post: faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
Facebook, send PM til “Faiza Grorud

*Bydel Grorud=Ikke hele Groruddalen, men Ammerud, Grorud, Rødtvet, Nordvet, Kalbakken og Romsås.