OPPSØKENDE TEAM ER I GANG

Oppsøkende team, fra venstre: Øystein, Betol, Noordjan og Thuy.

Oppsøkende team, fra venstre: Øystein, Betol, Noordjan og Thuy.

Nå er oppsøkende team i bydel Grorud på plass, og har startet arbeidet med å gjøre seg kjent i bydelen. Du kan treffe dem på gata, på fritidsklubbene, på skolene, på telefon, eller du kan komme innom kontoret deres.

Oppsøkende team driver oppsøkende og forebyggende arbeid for ungdom i bydelen på dag og kveldstid. De er voksne med sosialfaglig kompetanse og lang erfaring med ungdomsarbeid som gir råd, veiledning og tilbyr aktiviteter til ungdom. For eksempel kan de følge opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter, ha samtaler med ungdom om det ungdommen er opptatt av i livet sitt, og gi råd og tips. De kjenner godt til hva som finnes av forskjellige fritidsaktiviteter og hjelpetilbud i bydelen, og kan hjelpe de unge i kontakt med disse.

Se Oppsøkende team sin facebookside for mer informasjon.