Ungdomsrådet


Ungdomsrådet i Bydel Grorud (URG) har 13 medlemmer mellom 13 og 18 år som er valgt inn fra ungdomsskolene og klubbrådene i bydelen. Oppgaven deres er å fremme ungdoms interesser og synspunkter for lokalpolitikerne.

Planlegger kommunen å bygge en boligblokk på fotballbanen din? Forsøker noen kjipe naboer å fjerne skaterampen i nabolaget? Det lokale ungdomsrådet tar saken med glede!

Ungdomsrådet snakker ungdommens sak til politikerne

Hvis voksenpolitikerne i bydelsutvalget (BU) lurer på hva ungdom mener om noe, så spør de ungdomsrådet. Det kan være alt fra opprettelse av nye ungdomstilbud til bygging av nye hus på områder der barn og unge oppholder seg.

Hvis ungdomsrådet er spesielt opptatt av en sak kan de be BU diskutere saken på sine møter. For eksempel kan dere hindre at ungdomsklubben blir nedlagt, eller du kan be dem fikse opp fotballbanen.

10 gode grunner til å bli med i Ungdomsrådet:
Du får mange nye venner
Du lærer masse nyttig om politikk, samarbeid, prosjekter osv.
Lærerne elsker engasjerte elever
Du blir flinkere til å snakke for deg og tør å ta ordet
Du kan påvirke din egen hverdag
Du kan virkelig gjøre en forskjell
Du kan realisere noe av det du har drømt om
Du kan bidra til at ungdommens meninger blir hørt
Det ser bra ut på cv-en
Du får et godt forhold til politikerne og knytter mange viktige kontakter

Se møtekalender

Kontaktinfo
Habib Tahir
95 44 98 85
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no