NI UNGE FORTELLER OM Å HA JOBB

intervjuer-jobb
På Grorud ungdomskonferanse har skoleelevene i bydelen ønsket seg at det skal bli lettere for de under 18 år å få arbeidserfaring. Et resultat av dette er 
Jobbsentralen hos Aktiv i Grorud som hjelper ungdommer med å bygge opp CV’en sin. 

Ung hjelper eldre er et av flere tilbud i bydelen som skal gi ungdom jobbtrening, og rundt 20 ungdommer mellom 15 og 19 år jobber i prosjektet, hvor de hjelper eldre i hjemmet.

Her kan du lese intervjuer med tre av ungdommene som jobber i Ung hjelper eldre:

I sommer har også 53 ungdommer mellom 14 og 20 år hatt sommerjobb gjennom Aktiv i Grorud. Sommerjobbene er en viktig del av bydelens arbeid for å støtte ungdom på vei inn i arbeidslivet, og ungdommene får både lønn, opplæring og verdifull arbeidserfaring.

Les intervjuene med noen av ungdommene som hadde sommerjobb:

Alle jobbprosjektene er finansiert av Bydel Grorud og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.