Jobbsentralen

Følg oss her eller på facebook for å få tips om ledige jobber for deg som er mellom 13 og 19 år og bor eller går på skole i Bydel Grorud.

Du kan også få hjelp av Oppsøkende team til å lage jobbsøknad og CV.

Her kan du se hvilke jobber vi har:

Jobb-04   
Jobb-05


Annen nyttig informasjon om jobb:

Kvadrater til web-03   Kvadrater til web-03   MAL-Foto-til-aktivigrorud
Du som skal jobbe i barnehage må også ha politiattest.


Midler fra Bydel Grorud, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Rusken gjør det mulig å tilby tidlig arbeidserfaring til bydelens unge hvert år.