Jobbsentralen

Søknadsfristen for sommerjobb har gått ut. Alle som har søkt får svar på e-post før 7. juni. Mer info om sommerjobb finner du her.

Følg oss her eller på facebook for å få tips om ledige jobber for deg som er mellom 13 og 19 år og bor eller går på skole i Bydel Grorud.


På Grorud ungdomskonferanse har skoleelevene i bydelen ønsket seg at det skal bli lettere for de under 18 år å få arbeidserfaring. Et resultat av dette er Jobbsentralen hos Aktiv i Grorud som hjelper ungdommer med å bygge opp CV’en sin.

Se vår infobrosjyre om Jobbsentralen eller les intervjuer med ni ungdommer som jobber i Jobbsentralen.


Her kan du se hvilke jobber du kan søke på:

Jobb-01   Jobb-04   Jobb-05


Annen nyttig informasjon om jobb:

Kvadrater til web-03   Kvadrater til web-03   MAL-Foto-til-aktivigrorud
Du som skal jobbe i barnehage må også ha politiattest.

Ida Johannesen er ansvarlig for jobb for ungdom i Bydel Grorud.

Hun kan kontaktes på tlf 95 17 23 22, e-post ida.johannesen@bgr.oslo.kommune.no eller via melding på facebook.

Skal du skrive timer? Logg inn i GAT
Her finner du vår veileder for å skrive timer i GAT. Slik bytter du passord.


Midler fra Bydel Grorud, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Rusken gjør det mulig å tilby tidlig arbeidserfaring til bydelens unge hvert år.