Jobb for ungdom

Hvert år på Grorud ungdomskonferanse sier 1200 unge at kommunen burde bidra til å gi unge arbeidserfaring. Aktivitetsenheten prøver derfor å gi jobb til lokale ungdommer så langt det lar seg gjøre. Vi tilbyr nå jobb til ca 200 ungdommer hvert år.

Følg oss her eller på facebook for å få tips om ledige jobber for deg som er mellom 13 og 19 år og bor eller går på skole i Bydel Grorud.

Du kan også få hjelp av Oppsøkende team til å lage jobbsøknad og CV.

Finn ut mer om våre jobbtilbud:
Ung hjelper eldre
Sommerjobb for ungdom
Ungdomsfabrikken (info kommer)


Annen nyttig informasjon om jobb:

Kvadrater til web-03   Kvadrater til web-03   MAL-Foto-til-aktivigrorud
Du som skal jobbe i barnehage må også ha politiattest.


Midler fra Bydel Grorud, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Rusken gjør det mulig å tilby tidlig arbeidserfaring til bydelens unge hvert år.