INNOVASJONSCAMP

Idrhøyskolen 2

The Raven deltok i september på en to-dagers samling i regi av Norges Idrettshøyskole og Ungt Entreprenørskap. Grunnen er at fritidsklubbene i bydel Grorud ble invitert med på høyskolens Innovasjonscamp!

Innovasjonscampen er en del av utdanningsløpet til lærerstudentene ved høyskolen. På campen ble studentene presentert for et oppdrag, som de skulle forsøke å løse best mulig. Deretter skulle de bedømmes av en jury bestående av blant annet The Raven.

På årets camp var oppdragsgiveren Ungdom & Fritid (Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus), og oppdraget var å skape «et konsept som skaper oppslutning/engasjement/nysgjerrighet på klubben». Oppdraget skulle bidra til godt omdømme for klubbene, bidra til inkludering, slå an hos foreldre, inspirere samarbeidspartnere  og være en løsning av høy kvalitet.

For å gi studentene et bedre bilde av fritidsklubbenes ønsker og behov, hadde  klubbleder Shuayb Yassin Mohammed en presentasjon der han fortalte om klubbens arbeid innenfor uorganisert idrett, slik som klubbens årlige nattlige fotballarrangement. To ungdommer fra The Raven stilte også opp og fortalte hva de gjør på klubben og hva de mener er positivt og viktig med fritidsklubb.

Etter mye arbeid, la studentene frem sine forslag til løsninger på oppdraget. Her er vinnerforlagene:

1. plass: Sosialisering ved Torshov asylmottak som en utviklende aktivitet både for ungdommer ved ungdomsklubben, og ungdommene ved transittmottaket.

2.plass: «In Da Club»: En tv-serie som følger hovedpersoner ved ulike fritidsklubber rundt om i landet.

3.plass: «Ammerud Challenge»: en spennende aktivitet på fritidsklubben som skaper inkludering og moro, der de som vil være med, trekker en ukjent oppgave ut av en boks.

Les mer om arrangementet på NIH sin hjemmeside.

Idrhøyskolen 3