I MEDIA: NÅR UNGDOM BLIR HØRT

Sen nye Ammerudtunellen. Foto: Dagsavisen.

Den nye Ammerudtunellen. Foto: Dagsavisen.

Offisiell åpning

Ammerudtunellen og Ammerudgymmen har gått fra å være et lite trivelig område med dunkel belysning, til å bli en attraktiv aktivitets- og møteplass. Det er et konkret resultat av ungdommene i bydel Groruds engasjement og nytenkning.

Ammerudgymmen og Ammerudtunellen ble åpnet offisielt med taler, snorklipping, underholdning og demonstrasjon av hvordan treningsapparatene kan brukes. Oppmøtet var stort, og tyder på at nærmiljøet setter pris på den nye flotte møteplassen.

Foto: Akers Avis Groruddalen

Foto: Akers Avis Groruddalen

Trygghet, fysisk aktivitet og møteplass

Ungdom i bydel Grorud ønsket seg mer tilgjengelige treningsmuligheter. Dette kom til uttrykk på den årlige Ungdomskonferansen, der ungdom fra hele bydelen samles for å drøfte og si sin mening om hva som kan gjøre bydel Grorud enda bedre å vokse opp i. Videre viste en spørreundersøkelse på Ammerud at noen følte seg utrygge på grunn av mørke strekninger og dårlig opplyst gangveisystem. Dette ble tatt på alvor, og nå kan man se resultatet: den nye Ammerudgymmen, Ammerudtunellen og 1,3 km med lys langs Alnaelva. Prosjektet er også et ledd i bydel Groruds arbeid med folkehelse som skal bidra til mer fysisk aktivitet

Prosjektet ble gjennomført av Områdeløftet i Ammerud, som er en del av Groruddalssatsingen. 8,5 millioner har hele prosjektet kostet, og ble finansiert av Groruddalssatsingen og Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet). Selve utformingen av anleggene ble gjennomført i samarbeid med masterstudenter ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo.

Les mer i Dagsavisen og i Akers Avis Groruddalen.