Følg oss på Facebook!

Aktiv i Grorud består av tre fritidsklubber og et musikkverksted, Ferieklubben, Oppsøkende team, Unges kafe, Helsestasjon for ungdom og Jobbsentralen.

For at det skal bli lettere å følge med, har vi gått sammen i én side: facebook.com/aktivigrorud

Følg oss for å finne ut hva som skjer for ungdom på Ammerud, Grorud, Kalbakken, Romsås og Rødtvet.