FAGKVELD FOR AKTIVITETSENHETEN

anders2

Aktivitetsenheten hadde fagkveld for de ansatte, med innlegg fra NAV, politiet og SaLTo-koordinator.

Representanter fra forebyggende avdeling ved Stovner politistasjon hadde innlegg om radikalisering og ekstremisme, og ledet gruppediskusjoner omkring temaet når man bør være bekymret.

NAV var representert ved Oppsøkende tjeneste (OT-kontakten), som fortalte om hvordan NAV jobber med unge som dropper ut av videregående, og hvilke opplæringstilbud de har for unge jobbsøkere.

Siste tema var «vold i nære relasjoner», og den nye handlingsplanen som en tverrfaglig gruppe har utarbeidet. Handlingsplanen ble presentert av bydel Groruds SaLTo-koordinator, Anders Langfeldt-Rugelbak.