DIALOGMØTE – FORDOMMER I ØST OG VEST

Torsdag 26.mai ble det arrangert dialogmøte på Ammerud, som en del av et større dialogprosjekt i bydelen. Sammen med bydelsadministrasjonen og lokalpolitikerne har Ungdomsrådet startet forebyggende arbeid mot radikalisering, fremmedfrykt og fordommer. Etter en studietur til København og Malmø har Ungdomsrådet blitt rustet med en rekke verktøy for å skape diskusjon blant ungdommer. Målet er å flytte diskusjonen fra anonyme fora på nettet og frem i lyset på et dialogmøte.

dialog øst vest

Opplegg på dialogmøte

Dialogmøtet startet med et kort intervju fra Østlandssendingen før ungdommene ble satt til å diskutere. De fikk utdelt 12 bilder, halvparten tatt i Grorud bydel, de resterende på Ullern. Ungdommene fikk i oppgave å plassere riktig bilde på riktig side av byen, samt forklare tanken bak plasseringen. Deretter fikk de som utfordring å tegne ulike ord. Ord som terrorist, leder, kriminell og nordmann kan være vanskelige å tegne, og bringer ofte frem fordommer og stereotypier, noe som gir grobunn for meninger og tanker blant ungdommen.

Etter pausen kom den mest krevende oppgaven for dagen. Det ble dannet en diskusjonssirkel hvor ungdommen måtte ta standpunkt til tøffe problemstillinger, argumentere og diskutere. Ungdommen måtte ta stilling til spørsmål om flyktninger, fattigdom, levekår og kriminalitet. Poenget med øvelsen var å gi ungdom en trygg setting og diskutere tanker og følelser rundt vanskelige temaer. 

dialog øst vest

Resultat fra dialogmøte

Forskjeller skaper reaksjoner, reaksjoner skaper meninger, og meninger kan skape handling. Poenget med kvelden var å få ungdom til å diskutere tabubelagte emner fritt, stå for sine meninger, men også anerkjenne og respektere andres. I tillegg til nettverksbygging og kompetansetrening fikk ungdommen møtes til tross for byskiller og ulikheter, og sammen kan de jobbe videre for en mer balansert by.

For hvor stor forskjell utretter man egentlig på to timer? Kanskje ikke så mye som man ønsker, kanskje litt mer enn man tror? For oss som er vokst opp i Groruddalen føltes det utrolig godt å høre ungdom fra Ullern si:  — Dere er så heldige som får vokse opp her, skulle ønske vi kunne flytte. Hjem ville de nemlig ikke med det første.

dialog øst vest - 5

Tekst: Jeanette Krosby
Foto: Nayab Hussain