Dette mener ungdom i Bydel Grorud

UngMed og Grorud ungdomskonferanse er nå overstått, og de fire vedtakene er klare. Her kan du se hva som ble det endelige resultatet av at 1200 ungdommer fikk muligheten til å fortelle hva som er viktig for at de skal ha en god oppvekst.

Se flere bilder fra årets ungdomskonferanse.

Årets vedtak
1. Fritidsklubbene åpne flere ettermiddager og kvelder etter skoletid
2. Oppsøkende team bør være en fast tjeneste i bydelen
3. Flere jobbmuligheter for ungdommer under 18 år
4. Tribune på Bjøråsen fotballbane og Kalbakkenfeltet


FRITIDSKLUBBENE ÅPNE FLERE ETTERMIDDAGER OG KVELDER ETTER SKOLETID

Bakgrunn for sak
Ungdom trenger flere positive møteplasser, en plass hvor det er trygge voksne. Dette vil forebygge at ungdom henger rundt ute og faller i feil miljø. Det vil gi motivasjon til arbeid med skole gjennom leksehjelp, flere ungdom mestrer skolen bedre. Ungdom som er faglig sterke hjelper andre som trenger hjelp med skolen. Da får også ungdom arbeidserfaring. Det er også flere jobbmuligheter på klubben, eksempelvis matlaging.

Forslag til vedtak

 • Bydelen bevilger mer penger til fritidsklubbene slik at de kan ha utvidet åpningstid med en ekstra dag i uken, i tillegg til å åpne tidligere i ukedagene
 • Fritidsklubbene tilbyr leksehjelp hver ukedag, ungdom deltar aktivt i leksehjelpen ved at ungdom som er flinke på skolen kan hjelpe andre ungdom. Dette kan skje i samarbeid med bydelens barn og ungdomsskoler

OPPSØKENDE TEAM BØR VÆRE EN FAST TJENESTE I BYDELEN

Bakgrunn for sak
Ungdom i bydel Grorud trenger en lavterskel, fleksibel tjeneste som hjelper deg med det du har behov for uten at du må ha henvisning, trenger å bestille time eller må oppfylle krav for benytte deg av
Det er viktig med et åpen dør-tilbud, og de burde ha flere kvelder med åpen dør.

Oppsøkende team fyller et behov som ikke dekkes av andre tjenester: de er ute og treffer ungdom der de er, og kjenner derfor bedre til ungdomsmiljøet enn mange andre. De treffer ungdom som kanskje ikke hadde oppsøkt hjelp selv. Det er trygt å vite at de har taushetsplikt slik at du kan være åpen om det du vil. Noen ganger trenger ungdom rett og slett noen som har tid til å lytte til deg, som forstår hvordan du har det, og er der for deg.

Forslag til vedtak

 • Oppsøkende team bør være en fast tjeneste i bydelen.

FLERE JOBBMULIGHETER FOR UNGDOMMER UNDER 18 ÅR

Bakgrunn for sak
I arbeidslivet blir folk med mye erfaring prioritert. Derfor er det viktig å skaffe seg jobberfaring tidlig. Det er mulig å jobbe ved siden av skolen, f.eks. i ferier og helger. Det er deltidsjobber og feriejobber som er viktig. Det er ofte stor konkurranse om sommerjobb. Det er gjerne 250 ungdommer som søker på sommerjobber i dag. Det er viktig å ha penger til skoleturer. Årsaken til at ungdom blir kriminelle er penger. Hvorfor ikke tjene penger lovlig i stedet?

Forslag til vedtak

 • Det bør opprettes minst 200 nye deltidsjobber for ungdom som bor eller går på skole i Bydel Grorud under 18.
 • Leksehjelp og trenerjobber, Rusken, hjelper i klubber/organisasjoner med ulik lønn.
 • Det skal være organisert på en måte som gjør det lett å søke, f.eks. en felles side med jobber kun for ungdom i Bydel Grorud. Nettsiden må bli bedre kjent. Promotering på skolene.
 • Det kan være kontakt mellom jobben og skolen
  Det kan være samarbeid mellom jobb og skole for å plukke ut elever.
 • Entreprenørskap: unge skaper arbeid for unge
  Prioritere ungdommer som ikke har jobberfaring. F.eks. kan 150 plasser gå til de som ikke har erfaring.
 • Kommunen kan være flinkere til å tilby jobb til ungdom.

TRIBUNE PÅ BJØRÅSEN FOTBALLBANE OG KALBAKKENFELTET

Bakgrunn for sak
Bydelen trenger støtte til promotering av idrett. Det forebygger kriminalitet og problemer med rus dersom det er mer fristende å se på kamper. Mange ungdom deltar i fotball, det vil tiltrekke flere til å se på de som spiller. Også foreldre og besteforeldre av barn/ungdom som stiller. Dette blir en stor og viktig møteplass! Det vil bli tryggere at folk sitter på en tribune enn å stå rundt banen og man unngår uro og konflikter.

Forslag til vedtak

 • Bydelen investerer i å fullføre arbeidet med å bygge 2 små tribuner på Bjøråsen og 2 små på Kalbakken, totalt 4 nye små tribuner
 • BU vevilger midler, budsjettramme: 500.000
 • Kontakte NFF for godkjenning og samarbeid om prosjektet
 • Søke om byggetillatelse i Bymiljøetaten
 • Underskriftskampanje fra ungdom i regi av ungdomsrådet