ARBEID MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

Bydel Grorud ønsker å jobbe bedre for å redusere vold i nære relasjoner. Nå er en ny handlingsplan klar. Hovedmålet med planen er å redusere vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats og koordinerte tjenester.

Self-portrait_GirlonFlickr vold

Mange tjenester har jobbet sammen om planen: både NAV, barnehagene, helsestasjonen, psykisk helse, hjemmetjenesten, aktivitetsenheten, SaLTo og barneverntjenesten.

Dette er tjenester som har mye kompetanse og erfaring på eget område, og som med fordel kan deles med de andre tjenestene. Slik kan flere bli bedre på å håndtere og avhjelpe situasjoner der vold blir avdekket.